Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Taksi-Tampere Pääskynen Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.1.2019. Viimeisin muutos 24.1.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Taksi-Tampere Pääskynen Oy

Puutteenmäentie 22, 36240 Kangasala

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jarmo Pääskynen, jakke@paaskynen.fi, 0408738294

 

3. Rekisterin käyttö ja peruste

Taksi-Tampere Pääskynen Oy:n verkkosivut hyödyntävät evästeitä. Evästeitä käytetään paremman käyttökokemuksen kehittämiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen. Sivustossa on yhteydenottolomake, jonka tietojen pohjalta pidämme asiakasrekisteriä. Yhteydenottolomakkeen tiedot täyttämällä asiakas hyväksyy, että tallennamme tiedot ja otamme häneen yhteyttä tietojen perusteella. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kuljetuksen tilausosoite, kuljetuksen määränpään osoite, kuljetuksen suunniteltu päivämäärä ja kellonaika, kuljetuksen henkilömäärä ja matkalaukkujen määrä. Lisäksi asiakkaan vapaasti syöttämät tiedot tallennetaan.

 

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tiedot voidaan luovuttaa Taksi-Tampere Pääskynen Oy:n työntekijöille, mikäli se on tarpeellista kuljetuksen toteuttamiseksi. Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

 

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

7. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).